Titel van de uitnodiging: ontwikkeling van het GDi Ensemble FutureGIS geospatiale simulatiemodelleeromgeving en -dienstenpakket
Presentatie van de oproep tot het indienen van voorstellen:
Het doel van het project was om de technologie van de traditionele GIS-omgeving aan te vullen met nieuwe mogelijkheden die een geheel nieuwe benadering van de industrie bieden, waarbij de voordelen van processimulatiemodellen worden geïntroduceerd.
Het onderwerp van het project is de verbinding van twee innovatieve informatietechnologiegebieden, geospatiale informatica en voorspellende processimulatie, in één geïntegreerd systeem, gebruikmakend van het synergie-effect dat voortvloeit uit de interactie van verschillende sterke punten en kansen.
Door GIS en processimulatie te combineren, was ons doel om een ​​GIS-simulatiemodelomgeving te creëren waarin ruimte- en tijdparameters beide verklarende componenten zijn van de onderzochte processen. Op basis van de statische toestandskenmerken die zijn opgeslagen in de geospatiale databases van het procesmodel, nemen we de reeds bekende toestand op een bepaald tijdstip, en met de opeenvolging van gebeurtenissen die vanaf dit punt op de tijdlijn plaatsvinden, kunnen we de gewenste toekomstige toestand van het systeem op een exacte manier. Met andere woorden, laten we eens kijken naar de toekomst van het systeem, die we nog kunnen beïnvloeden met ingrepen in het heden.
De methode biedt een groot aantal praktische toepassingsmogelijkheden en geeft bij voorbaat nauwkeurige en meetbare antwoorden op veel vragen, waar we met de traditionele analytische analyse door het ontbreken van temporele dynamiek niet aan toe kwamen. Er is marktvraag naar de toepassing op het besluitvormings- en besluitvormingsvoorbereidende niveau van verschillende geospatiaal gerelateerde organisaties, zowel tijdens de planning voorafgaand aan de specifieke implementatie als tijdens de daaropvolgende analyse-, controle- en afstemmingsactiviteiten.

Identificatienummer: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00195

Begunstigde: GDi Hungary Limited Liability Company

Subsidiebedrag: 145 037 878 HUF

Financieringsfonds: NRDI-fonds

Steunintensiteit: 56,372376%

Einddatum van het project: 31.07.2023.

Naam van de interveniërende organisatie:
Nationaal Bureau voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Contactgegevens van de bemiddelende instantie:
H- 1077 Boedapest, Kéthly Anna tér 1.