Kedvezményezett neve –GDi Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe – Intelligens Nyomvonal Koncepció (Intelligent Path Concept) – közmű hálózatot támogató eszköz kifejlesztése

A szerződött projekt összege – 100 545 875 Ft

A szerződött támogatás összege – 55 170 231 Ft

A támogatás mértéke (%-ban) –54,87 %

A projekt tervezett kezdési dátuma – 2018.10.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma – 2020.09.30.

A projekt azonosító száma – GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00267

 

A projekt tartalmának bemutatása

 

A projekt eredményének adatmodellje és funkcionalitása egy komplexebb életút megközelítést tette lehetővé. Az adatmodell támogatta azokat a hagyományosnak tekinthető elvárásokat is, ami az eszközök helyzeti és adatnyilvántartására vonatkoztak. Ezen a területen az intelligens nyomvonal adatstruktúra mentén hatékonyság növelés valósult meg. Továbbá az adatmodellből fakadóan támogatott egy nem hagyományos eszközgazdálkodási megoldást, ahol az eszköz a hálózat mentén sokkal több információ került tárolásra, mint az eddigi eszköznyilvántartó megoldásokban. Megoldja a hálózatban az átvitelt biztosító elem egy részéhez vagy csoportjához a beruházási, kivitelezési, üzemeltetési és egyéb műszaki és nem műszaki jellemzők rögzítését. Ez az egységes szemlélet, amit kezel a megoldásunk, elvárások szintjén jelen voltak a szakmai gondolkodásban, de termék szintjén nem volt kidolgozva a hatékony megvalósítása. A termék nemzetközi szinten is nagyon versenyképes, mivel a megoldás letisztult logika mentén valósult meg és olyan funkcionalitásokat támogatott, ami, ha meg is található más termékben az bonyolult és rugalmatlan A közmű üzemeltetők számára kidolgozott szoftver megoldás, amely implementálja az intelligens nyomvonal koncepciót. A szoftver eszközök közmű üzemeltetőnél való bevezetés és használat során több eredményt is el lehetett érni. A rendszerben megvalósított elvek és szemlélet magától érthetővé tették a közmű hálózat teljes életciklus mentén történő menedzselését A kialakított adatmodell és eszközrendszer támogatott egy átfogó koncepciót, ami mentén hatékonnyá vált az eszközgazdálkodás. A megoldás nemcsak önmagában tud működni, hanem más vállalati rendszerrel hatékonyan tud integrálódni, mivel alapvetően alfanumerikus adatokat tároló ERP, CRM vagy esetleg EAM rendszerekkel az integráció könnyen meg tud történni mivel, nincs redundancia és a hálózati eszközre vonatkozó információk pontosan kapcsolhatók. A rendszer megvalósításban a koncepció alapjai elrejtésre kerültek, hogy a mindennapi alkalmazást ne bonyolítsa a dinamikus szegmentáció elvének az ismerete, vagyis a dinamikus szegmentáció ismerete nélkül a felhasználók a rendszert használni tudják. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a közmű szakági objektumokat, információkat kellett a grafikus nyilvántartásban létrehozni, de nem kellett a stacionált értékkel és a nyomvonallal foglalkozni.